Lørdagsmagasin 7.feb 2015

 

En av fagbevegelsens sterkeste markeringer.

Samtale med  Rolf Jørn Karlsen

LOs ungdomsmagasin 7.feb

Med Ole Henrik Olsen og Robin Omlandsseter. Fra årsmøtet i Telemark AUF, samtale med leder av redaksjonskomiteen for politiske saker og sentralstyremedlem i AUF, Sindre Lysø.

Kampen om arbeidsmiljøloven er langt fra over.

Samtale med Mette Nord og Vidar Stang.

Nå må vi stå på!

Samtale med Leif Sande, leder Industri Energi.

Rundt 150 000 deltok i på markeringer under streiken.

Samtale med Tone Rønholttangen.

“Nye” Vekst i Grenland.

Samtale med Hanne Gro Haugland.

Stolt av markeringa.

Samtale med Erna Hagensen, leder i Norsk Arbeidsmandsforbund.