Lørdagsmagasin 14.feb 2015

 

Vi ha nye sykehusbygg i Grenland.

Ordførerkandidat Robin Kåss svarte i dag på spørsmål om Sykehuset Telemark. Robin vil ha strålemaskin og nye sykehusbygg i Grenland.

Samtale med Einfrid Halvorsen og Robin Koss

LOs ungdomsmagasin

I en fynky sending er i studio Eric Nilsen og Robin Omlandsseter. Samtale med nyvalgt leder i LO Telemarks ungdomsutvalg, Morten Selstad.

 

Avfallsdeponi på Norcem.

Samtale med Øystein Beyer og Tom Jakobsen

 

Vi ha konsekvensutredning om avfallsdeponi.

Samtale med Irene Haukedal.

 

Utredning om alternativer til EØS avtalen.

Samtale med Jan Olav Andersen.

 

Ingen støtter ny postlov.

Samtale med Odd Christian Øverland og Ann Elisabeth Wigernes

 

Konsekvenser av å si opp EØS-avtalen.

Samtale med Roy Pedersen og Rolf Jørn Karlsen og debatt om EØS og virkemidler mot sosial dumping og om handlingsrommet EØS-avtalen gir og konsekvenser av å si opp EØS-avtalen eller å trekke arbeidsliv ut av EØS.

 

Motstand mot EØS blandt fagforbund.

Samtale med Stein Regård, LOs sjefsøkonom.