Lørdagsmagasin 21.feb 2015

 

Avfallsdeponi: Fagbevegelsen mot alle?

Samtale med Irene Haukedal og Tor Morten Thorsen

Vi må aldri glemme.

Samtale med Ragnar Steinstad.

LOs ungdomsmagasin

I studio Felix Volpe, Ole-Henrik Olsen og Simon Laland.

Tilnærmet nulloppgjør.

Samtale med Roald Stykket.

Førnøyd med representantskapsmøte.

Samtale med Leif Sande

Stor usikkerhet i økonomien.

Samtale med Jon Leirvåg og Tone Rønholttangen.

Må sikre kjøpekraft.

Samtale med Mette Nord og Marianne Nilsen.