Lørdagsmagasin 11.april 2015

Om Skiensmodellen

Samtale med Arne Hagen.

 

Årsmøte i LO Grenland og 1.mai

Samtale med Wenche Tveitan, leder LO Grenland.

 

Barnehagestrid i Siljan.

Samtale med Jan Petter Gurholt

 

Venstres landsmøte

Samtale med Geir Arne Tønnesen.

 

Asylsaken løst

Samtale med Geir Bekkevold fra KrF

 

NAV-direktøren måtte gå av.

Samtale med Terje Tønnesen, NAV Telemark.

 

LOs Ungdomsmagasin

I studio Felix Volpe, Ole-Henrik Olsen og Robin Omlandsseter.

Om Industri Energi’s studentrekruttering med Jan Godfrey. Ungdomsbedriften Radio Uhørt med Invild Andersen