LO KONGRESSEN 22-28 okt 1989.

Alle innslag er laget av Jan Erik Andersen og Terje Norli. (Innslaget ligger nederst i artikkel)

– Oppsummering etter Onsdagens og valget. Jan Erik intervjuer, Gerd Landfall Nilsen, Astrid Lundgren og Johnny Johnsen og Gerhard Lunde Larsen 

– Innlegg fra talerstolen: Kari Muhrer under organisasjonsdebatten 

– Intervju med Nils Totland og Ester Kostøl etter debatten 

– Intervju med Torbjørn Jagland, DNA 

– Intervju med Yngve Hågensen og Jan Ballestad 

– Innlegg fra talerstolen, Yngve Hågensen om Hovedavatalen  

– Kari Muhrer fra talerstolen om Hovedavtalen 

 

– Oppsummering etter Onsdagens debatt. Asbjøm Eggen, Knut Liljeberg, Ole Moen og Ragnar Gregersen 

– Fra talerstolen, Ole Knapp ad støtte til nærradioene 

– Intervju med nyvalgt LO sekretær,Liv Undheim 

 

– Fra talerstolen, Sveinung Lerstang om næringspolitikken 

– Fra talerstolen, Johnny Johnsen ad forsvarsbudsjettet. 

 

– Jan Erik intervjuer, Astrid Lundgren og Åge Eriksen om 6 timers dagen. 

 

– Intervju med Johnny Johnsen ad forsvarpolitikk 

– Intervju med samme person om EF og nærradio 

– Intervju med Sveinung Lerstang ad utflagging 

– Intevju med Kare Sandegren om EF og Europa 

– Intervju med Birger Breivik, Finn Gustafsen og Jostein Nyhammer om LO kongresen