Samorgs oppbygning, Henry Rud, Alf Skåum, Bror Petterson, Jan Rugstad

BAND 2

De faglige Samorganisasjoners oppbygging og virke Del2: Jan Erik Andersen i samtale

med Arild Jensen Tid: 10 min

Henry Rud kåsere om I Mai. Tid: 2 min

Alf Skåum kåserer om ett hundre år siden den I Mai. Tid: 20 min..

Bror Petterson kåserer om Arne Påske Aasen. Tid22 min

70 år etter Oktoberrevolusjonen i Russland.Ved Jan Rugstad.M ed bl.a intervju med Ingrid

og Thorvald Lund Tid: 30 min