Skotfoss AL, Einar Gerhardsen, Hakasteinsmuseet, Bjørn Nygård

BAND 22  

Skotfoss Arbeiderlag, 90 ars jubileum. Einar Gerhardsen taler og forteller historier. Tid: 45 min

 

Hakasteinsmuset ved TSS.

På besøk ved museet på Telemark Sentralsykehus. Isak Siljan i samtale med Ingolf Høgli. Tid: 30 min

Læring 

Bjørn Nygård