Skotfoss fabrikker, Olof Palme, Velferd ’83, SKK

Innslag fra spoleband 20  

Bedrift og Musikk. Skotfoss Fabrikker er den levedyktig?. Jan Rugstad i samtale med to tillitsvalgte om fremtiden. Tid: 55 min

 

Alf Skåums minneord om Olof Palme. Begynner med At jorden er en stjerne og avsluttes med Internasjonalen. Tid: 12 min

 

Velferd 83. Fra pensjonistmøte på Pors klubbhus. Tid: 20 min

Intervju med styreformannen i SKK, Ivar O Kristensen vedr Telekraft. Tid: 4 min