Einar Gerhardsen Skotfoss Arbeiderlag 90 år, Tillitsvalgt i fokus, Melodien jeg aldri glemmer Jan Erik

BAND 12

Einar Gerhardsen forteller historier under jubileumet til Skotfoss Arbeiderlag 90års dag. Tid: 12 min

Tillitsvalgt i fokus. Jan Erik Andersen blir portrettert av Per Gunnar Salomonsen. Tid:45 min

Melodien jeg aldri glemmer. Jan Erik Andersen i samtale med Henry Rud. Tid: 33 min