Lørdagsmagasin 27.juni 2015

Økonomisk Rapport

Samtale med Per Halvorsen, banksjef i Sparebank 1 Telemark,

 

Telemarks Fylkeskommune mot sosial dumping.

Samtale med Arne Hagen og Tom Egil Flata.

 

Rep.skapet i Fellesforbundet for EØS

Samtale med Rolf Jørn Karlsen.

 

Arbeidsmarkedet.

Samtale med Terje Tønnesen fra NAV Telemark.

 

Fagskolen står sterkt.

Samtale med Bjørn Skogen fra AOF.