Lørdagsmagasin 19.sept

I dagens sending: 

Robin Kåss og Sven Tore Løkslid, Rolf Erling Andersen, Irene Haukedlal og Wenche Tveitan, Jon Petter Denstad, Synnøve Søndergård, Roy Pedersen.

 

Robin Kåss og Sven Tore Løksli

 

Rol Erling Andersen

 

Irene Haukedlal og Wenche Tveitan

 

Jon Petter Denstad

 

Synnøve Søndergård

 

Roy Pedersen