Ungdomsmagasinet 12.des

I sendingen:

Charlotte Jonskås og Mailin Sletholt fra Fagforbundet Ungdom. 

Eric Nilsen og Sunniva Leikanger Yndestad fra SU i Grenland.

Jonas Bugtene Boulifa fra Bamble Arbeiderparti. 

Bursdagsbarn; Ole-Henrik Olsen og keiser av LOs Ungdomsutvalg; Morten Selstad, programledere.

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

00 – LO Grenland Media spør hva LOs Ungdomsmagasin har på planen. 

01 – Intervju av Ole-Henrik med Charlotte Jonskås og Mailin Sletholt om Lærlingspatruljen til Fagforbundet.

02 – Samtale med Eric Nilsen og Sunniva Leikanger Yndestad om regionalkonferansen SU arrangerer denne helgen. 

03 – Samtalen fortsetter med Eric Nilsen og Sunniva om SUs fagpolitiske samarbeid med Arbeiderbevegelsen. 

04 – Vi snakker med Jonas Bugtene Boulifa om endring i skolestrukturen i Bamble.

05 – Jonas forteller om den nye politiske sammensetningen i Bamble.

06 – Ole-Henrik Olsen snakker med Morten Selstad om LOs Julepatrulje.