Lørdagsmagasin 16.januar

Øker egentlig voldssaker og mobbing i Telemark? 

Vi får høre hvilke saker som blir tatt opp i konfliktsrådet og hvordan konfliktsrådet fungerer. 

I studio; Toril Jensen fra konfliktsrådet. 

 

Skolenes Landsforbund får litt jobb å gjøre i 2016

Samtale med Anne Finborud og Geir Olav Tveit fra Skolenes Landsforbund.

 

NAV burde tilrettelegge bedre for veiledning

Intervju av Jan Erik Andersen med leder av NAVs Arbeidslivsenter; Christian Høy og NAVs koordinerende rådgivende overlege; Nina Thunhold. 

 

Viktig med kommunale tiltak for flyktninger

Intervju av Jan Erik Andersen med Lise Larsen fra Fagforbundet og Erik Hørsrud fra Fellesforbundet.

 

Stråleenheten ønskes på plass i sykehuset i Sør-Øst

Samtale med ordfører i Porsgrunn; Robin Kåss.

 

Arbeiderpartiet må bli mer tydelige på politikken de ønsker å føre

Samtale med Bjørn Skogen og i studio; Jon Sanden.