Lørdagsmagasin 23.jan

Arbeidsledigheten og asylpolitikk.

LO Grenland Media tar opp noen aktuelle temaer med Rolf Jørn Karlsen og Steinar Syvertsen

Vi må gjøre tiltak for å jobbe mot arbeidsledigheten.

Listhaugs asylpolitikk passer ikke inn i et moderne velferdsamfunn som Norge. 

Samtale med Rolf Jørn Karlsen og Steinar Syvertsen.

 

Avfallsdeponi i Brevik

En konsekvensutredning for avfallsdeponi i Brevik er helt nødvendig for at motstanderne skal se fakta

…Men motstanderne har ikke lyst på en konsekvensutredning. Dette resulterer i at vi ikke får rede på de reelle konsekvensene for et deponi.

Samtale med direktør i NHO; Nikolai Boye og Irene Haukedal.

 

Fagforbundets prosjekt for å hjelpe bøndene i Guatemala

En vanskelig politisk situasjon med mangel på infrastruktur og systemer gjør prosjektet til en utfordring. Prosjektet som har holdt på i flere år, har så langt hjulpet svært mange mennesker. 

Samtale med Marianne S. Nilsen.

 

Renovasjon under press

Samtale med Stein Guldbrandsen.

 

Det kjempes for å etablere en stråleenhet ved Telemark Sykehus i Skien

I studio snakker vi med Jan Grini, som leder kampanjen.