Ungdomsmagasinet 23.jan

I sendingen:

Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn.

Karoline Moen, leder av Skien SV. 

Charlotte Jonskås fra Fagforbundet Ung.

Ole-Henrik Olsen og Morten Selstad, programledere.

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 – Intervju med Robin Kåss angående ønsket om en stråleenhet til Telemark Sykehus. Vi tar også opp møtet med Helsefraksjonen på Stortinget om Nasjon helse- og sykehusplan.

02 – Vi snakker med Karoline Moen som er nyvalgt leder av Skien SV. Hva må Skien gjøre for å redusere utslipp?

03 – Vi hører et intervju Ole-Henrik Olsen har gjort med Charlotte Jonskås fra Fagforbundet Ung hvor lærlingspatruljen oppsummeres. 

04 – Intervju av Ole-Henrik Olsen med Elev- og Lærlingombudet og Arbeidstilsynet i Telemark. 

05 – Morten Selstad intervjuer Ole-Henrik Olsen om samarbeidet mellom LO Telemark, Elev og lærlingombudet og Arbeidstilsynet i Telemark.