Lørdagsmagasin 30.jan

Regjeringens utvalg svekker arbeidsforholdene

…på grunn av manglende forståelse av arbeidslivet.

Samtale med Jon Leirvåg og Jan Egil Pedersen.

 

Økonomisk rapport i januar

Det amerikanske valget kan påvirke den internasjonale økonomien. 

Trenden og utviklingen i Europa er positiv.

Samtale med administrerende banksjef i Sparebank 1 i Telemark; Per Halvorsen.

 

Utviklingen på arbeidsmarkedet er relativt stabil

Arbeidsledigheten blant de unge går ned, men er fremdeles for høy

Samtale med NAV-direktør; Terje Tønnesen.

 

Utvalget til regjeringen svekker forholdene i arbeidslivet

Samtale med leder i Fagforbundet; Mette Nord og leder i LO Stat; Tone Rønholttangen.

 

Venstresida skal forsette å samarbeide fagpolitisk

Vi snakker med Ådne Naper og Thorbjørn Holøs om AP og SVs samarbeid. 

Og vi snakker med Thorbjørn Holøs om at Arbeidsgiverforeningen gir to prosent for tariffrevisjon.