Lørdagsmagasin 13.februar

Tariffrevisjonen

Drakampen omkring oppgjørsformen står mellom pensjonsreform er forbundsvis til et samordna oppgjør. 

Samtale med Jan Egil Pedersen.

 

Tariffrevisjonen

Samtale med sektretær i HAF; Jon Øyvind Selmer.

 

Ådne Naper er nyvalgt leder av Telemark SV

Vi snakker blant annet om industri, flykntingskrise og Grenland Storkommune. 

Samtale med Terje Åsland og med i studio: Ådne Naper.

 

Palestina-spørsmålet

Det skal nå holdes seminarer om historien til Israelkonflikten og Norsk Folkehjelp.

I studio har vi Ragnar Steinstad. 

 

Tariffrevisjonen

I studio har vi forbundstyremedlem i Handel og Kontor; Jon Sanden og leder av Telemark Handel og Kontor; Bjørn Skogen.