Ungdomsmagasinet 20.februar

I sendingen:

Fredrik Sørlie, nyvalgt leder av AUF i Telemark. 

Ole-Henrik Olsen og Morten Selstad, programledere.

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 – LO setter fokus på flyktningsituasjonen, høyreekstremisme og rasisme. Intervju gjort av Knut Jeppson fra Radio Riks med Onur Safak Johansen. 

02 – Vi blir kjent med den nye lederen i AUF i Telemark; Fredrik Sørlie.

03 – Fredrik forteller om AUFs årsmøte forrige helg. Vi får vite hvilke saker som er viktige for AUF. 

04 – Handel og Kontor hadde nasjonal verveuke i uke 6. Vi snakker med ansvarlig for verveuken i Handel og Kontor region Østlandet; Morten Selstad. 

05 – Landet trenger fagarbeidere, og derfor også lærlinger. Knut Jeppson fra Radio Riks intervjuet Øystein Langholm Hansen som er bekymret for situasjonen.