LOs Ungdomsmagasin 27.feb

Samtale med leder av Skien AUF, Lasse L. Olsen som var på årsmøte i Skien AP.

Besøk av avtroppende leder Eric Gabo Ekeberg Nilsen i Grenland SU og ny leder Sunniva Yndestad. 

Fikk også besøk av LOs nye Ungdomssekretær, Li Mei.

 

I studio Morten Selstad, Ole-Henrik Olsen og Simon Laland.