Arbeiderbevegelsens historie del 1 og 2

Isak Hafstad, Kåre Byrjall og Alf Skåum i samtale med Isak Siljan.

Arbeiderbevelsens historie Del 1

Det stolte nederlag

 

Arbeiderbevelsens historie Del 2

Et parti blir til