Arbeiderbevegelsens historie del 3 og 4

Isak Hafstad, Kåre Byrjall og Alf Skåum i samtale med Isak Siljan.

Arbeiderbevelsens historie Del 3

Den nye arbeidsdagen

 

Arbeiderbevelsens historie Del 4

Revolusjon og partisplittelse