Lørdagsmagasinet 5.mars

Jernbanen skal nå ut på anbud

På tross av et overskudd på 2,8 milliarder i NSB. 

Samtale med Jane Brekkhus Sætre og med i studio; Isak Siljan.

 

Næringslivet i Telemark

Med i studio; Jørund Ruud, leder av hovedutvalg for næringsutvikling i Telemark fylkeskommune.

 

NHO sier nei nei nei

Samtale med Stein Regård. 

 

NHO sier…

Samtale med Mariann Skjønstad og Rolf Jørn Karlsen. 

 

Pensjonsreformen

Leder i Norsk pensjonistforbund har kommet ut med et nytt utspill

Samtale med Jan Davidsen.