Bedriftbesøk, Borgestad Fabrikker, Framlaget,1987

BAND 26 

Bedrift og Musikk-jul

Samorg Radio besøker Samvirkelagene i Grenland, BøIehøgda Samvirkelag og Domus ved Jan Erik Andersen og Magne Løberg.. Tid: 40 min

 

Borgestad Fabrikker.

Bedrift og Musikk. Borgestad Fabrikker. Intervju med ledelsen og tillitsvalgte. 

Ved Jan Erik Andersen. Tid: 41 min. 

 

Framfylkingen Bjørkøya.

Fra leiren til Framfylkningen på Bjørkøyai i pinsen 1987. 

Ved Terje Norli.