Lørdagsmagasinet 19.mars

I studio: Jan Erik Andersen og Agnar Larsen.

Stiller miljøkapitalmiljøet opp for fylket vårt?

Samtale med Leif Svarstad og Per Halvorsen.

 

Såkornfondet

Lokale forvaltninsfond er viktig for utviklingen av næringslivet i Telemark.

Samtale med Terje Lien Aasland.

 

Torbjørn Røe Isaksen på kant med Skolenes landsforbund

Samtale med Anne Finborud og Geir Olav Tveit.

 

Telemarksmodellen har bestått sin første prøve

Telemarksmodellen har bestått sin første prøve med å avdekke sosial dumping. Samtale med Rune Tønnesen.

 

Brudd i tariffoppgjøret

Samtale med Rolf Jørn Karlsen.