LOs Ungdomsmagasin 19.mars

I sendingen:

Renee Rasmussen, LO sekretær.

Rando Yassin Osman, AUF. 

Lars Gule, filosof. 

Knut Jeppsson, fra Radio Riks. 

Morten Selstad og Felix Volpe, programledere.

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 – Renee Rasmussen om ekstremisme. Intervju gjort av Knut Jeppsson for Radio Riks.

02 – Intervju med Rando om Israel-Palestina-konflikten. 

03 – Intervju med Rando om Syria-konflikten.

04 – Lars Gule om ekstremisme. Intervju gjort av Knut Jeppsson for Radio Riks. 

05 – Intervju med Felix Volpe om polarisering av samfunnet.