Lørdagsmagasinet 9.april 2016

Syke folk kommer på jobb

På grunn av et svakere arbeidsmarked frykter folk å miste jobben om de blir hjemme med sykdom. 

Samtale med LOs sjefsøkonom Stein Regård. 

 

Norcem hetses pga. deponi

Retorikken rettes mer mot alt av Norcems arbeid fremfor selve deponisaken. 

Samtale med Irene Haukedal, Wenche Tveitan og med i studio; Nils Olav Green. 

 

Ville Telemark tjent noe på en kommunesammenslåing? 

Samtale med fylkesordfører Svein Tore Løkslid. 

 

Takker næringsministeren for arbeid med en ny industrimelding

Samtale med direktør i Herøya Industripark; Tor Oskar Bolstad. 

 

Terje forsetter å styre skuta i Telemark AP 

Samtale med Terje Lien Aasland.