Lørdagsmagasinet 16.april 2016

Tariffrevisjonen  Mette Nord.

Samtale med leder i Fagforbundet; Mette Nord. 

 

Tariffrevisjonen Rolf Jørn Karlsen

Samtale med Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet. 

 

Tariffrevisjonen Erna Hagensen. 

Samtale med leder i Norsk Arbeidsmandsforbund; Erna Hagensen. 

 

Tariffrevisjonen Jon Leirvåg

Samtale med Jon Leirvåg fra Norsk Tjenestemannslag. 

 

Tariffrevisjonen Jan Egil Pedersen 

Samtale med Jan Egil Pedersen fra NNN. 

 

Expert gir seg

Tilbake til tariffavtaler. 

I studio; John Sanden.