Årsmøte 2016

Gjenvalgt leder.

Intervju med gjenvalgt leder Wenche Tveitan og oppsummering av årsmøte.

 

21. April kl 18.30 i Lillesalen Folkets Hus, Porsgrunn

 

Dagsorden :

  1. Åpning / konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag/Bevilgninger
  5. Handlingsplan
  6. Budsjett
  7. Uttalelser
  8. Valg