Lørdagsmagasinet 23.april 2016

Programledere i dag var Frank Roy Larsen, Jan Erik Andersen, Agnar Larsen og tekniker Robin Omlandsseter.

Streik i hotellbransjen

Samtale med Elin Bålsrød.  

 

Tariffrevisjonen

Vi må belage oss på at det kan bli streiker. 

Samtale med Leif Sande.  

 

Sjøfartsarbeiderne i fare

Samtale med leder i Norsk Transportarbeiderforbund; Lars Johnsen.  

 

Tariffrevisjonen og LO Stat

Samtale med Vidar Larsen.  

 

Tariffrevisjonen

Samtale med Torbjørn Holøs fra EL og IT Forbundet.  

 

Israel/Palestina-konflikten

Norge, sammen med EU, er ettergivende ovenfor USA i stillingen til den israelske stats behandling av den palestinske befolkningen, men kan det sammenliknes med holocaust? 

Samtale med Finn Erik Thoresen fra Norsk Folkehjelp og Ragnar Steinstad.  

 

Oppsummering fra LO Grenlands årsmøte

Med intervju med gjenvalgt leder i LO Grenland; Wenche Tveitan.

Frank Roy Larsen og Jan Erik Andersen oppsummerer.