Ungdomsappeller 1.mai

Ungdomsappeller fra 1.mai i Skien og Porsgrunn.

Flere appeller og innslag kan sees og høres her.

Lillemoen, Michelet og familiedag.

Ole-Henrik Olsen traff leder for 1.mai komiteen i Bamble Torbjørn Lillemoen, Jon Michelet og fra familedagen i Porsgrunn.

 

Åpen frokost i Ibsenhuset.

Appell v/Nikolai Sti Ravlum,AUF

 

 

Lasse Olsen AUF

Appell Lasse Olsen AUF 1.mai 2016 Løbergstøtta ved Skien rådhus 

 

Rådhustrappa Porsgrunn.

Sunniva Leikanger Yndestad fra SU

 

Åpen frokost i Folkets Hus.

Appell ved Larin Hnana fra AUF

 

Jon Michelet i Bamble

Ole-Henrik Olsen snakket med Jon Michelet i Langesund