Lørdagsmagasinet 14.mai

Dagens sending er i hovedsak om tariffrevisjon, deponi i Brevik og hotellstreiken.  I studio: Jan Erik Andersen og Robin Omlandseter.

Fornøyd med tariffrevisjonen så langt. 

Samtale med Mette Nord, leder av fagforbundet. 

 

Deponi i Brevik:

LO hetses for positiv innstilling til konsekvensutredning.

Samtale med Irene Haukedal. 

 

Tariffrevisjonen Industri Energi

Samtale med Leif Sande, leder av Industri Energi. 

 

Tariffrevisjonen El og IT

Samtale med Torbjørn Holøs fra EL og IT-forbundet.  

 

Ingen ende på streiken i Hotell og Restaurant

I studio; Elin Bålsrød og Maria Kalmykova. 

 

Tariffrevisjonen Norsk Arbeidsmand

Samtale med; Erna Hagensen, leder i Norsk Arbeidsmandsforbund.