Lørdagsmagasinet 4.juni

Arbeidsledigheten har gått litt ned

Samtale med NAV-direktør; Terje Tønnesen.

 

Vekst i Grenland

Samtale med Hanne Gro Haugland.

 

Ikke ferdig med tariffrevisjonen

Samtale med Jan Egil Pedersen.

 

En del mer mekling må til

Samtale med Lars Johnsen.

 

Hvordan står det til med SV?

Samtale med Ådne Naper.