LOs Ungdomsmagasin 11. juni 2016

I sendingen:

Fredrik Sørlie, leder i AUF i Telemark. 

Ingrid Gundersen, leder av Ungdomsrådet i Skien. 

Eirik Michelsen, fra Handel og Kontor Ungdom. 

Li Mei, LOs Ungdomssekretær.

Ole-Henrik Olsen og Felix Volpe, programledere.

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 – Fredrik Sørlie om hans leserinnlegg i Varden, aktivitet, Utøya og landsmøte.

02 – Ingrid Gundersen om Helsestasjonen for ungdom. 

03 – Samtale med Eirik Michelsen om Pride-paraden i Oslo.

04 – Felix Volpe om arbeidsledighet blant unge. 

05 – Li Mei om Sommerpatruljen. 

 

 

Sommerpatruljen