Lørdagsmagasin 27.aug 16

Økonomiske Rapprt.

Samtale med Per Halvorsen. 

 

Arbeidssituasjonen

Det er ledige stillinger innenfor ulike sektorer i fylket.

Samtale med Terje Tønnesen.

 

Palestinsk jordbruk saboteres av Israel

Samtale med Mette Nord etter hennes besøk til Palestina.

Vi tar også opp tariffrevisjonen i de sentrale LO-forbundene.  

 

Norsk folkehjelp er synonymt med minerydding (?)

Samtale med Steinar Essen.