LOs Ungdomsmagasin 10. september 2016

I sendingenen:

Fredrik Sørlie, leder i AUF i Telemark. 

Sunniva Leikanger Yndestad, fra SU. 

Robert Magnussen og Torjus Norschau, fra LOs Ungdomsutvalg i Telemark. 

Hallgeir Ofte, fra Seljord Arbeiderparti. 

Ådne Naper, leder i Telemark SV. 

Ole-Henrik Olsen, fra LOs Ungdomsmagasin. 

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 – Landsmøte i AUF, med Fredrik Sørlie.

02 – Hva skjer i SU? Samtale med Sunniva Leikanger Yndestad. Kampen mot fraværsgrensa fortsetter. 

03 – Stand i Dyrskun, med Robert Magnussen og Torjus Norschau. 

04 – Også på stand direkte fra Dyrskun. Vi snakker med Hallgeir Ofte. 

05 – Ådne Naper om nominasjonsmøtet (som ikke har vært). 

07 – Intervju med Heiki Holmås gjort av Ådne Naper.