Lørdagsmagasin 17.sept 2016

Viktigheten av fagpolitisk samarbeid. 

Intervju med Mette Nord fra Fagforbundet som var på medlemsmøte til Skien AP. 

 

Tariffrevisjonen

Samtale med Jan Olav Andersen, forbundsleder i El & It..

 

Det ble ikke streik i Vinmonopolet

Vi snakker om nattens tariff-forhandlinger.

Samtale med Jon Leirvåg.

 

Jernbane og tariffrevisjon

Blant annet om jernbanen og pensjonsordningen. 

Samtale med Jane Brekkhus Sæthre, Jernbaneforbundet. 

 

Sykehuset i Telemark må kutte 107 millioner kroner

Dette kan føre til nedbemanning og svekket helsetilbud.

Samtale med Bess Margrethe Frøyshov og Tor Helge Gundersen.

 

Ikke tiden for de store lønnsløftene.

Tariffrevisjon, intervju med Jonny Simmenes, forbundsleder i Forbundet for Ledelse og Teknikk. .