Lørdagsmagasin 24.sept 2016

Økonomisk Rapport

Samtale med vår faste banksjef; Per Halvorsen.

 

LO Telemark støtter de streikende legene

Styret i LO Telemark har kommet med denne uttalelsen, 

lest av Frank Roy Larsen. 

 

Ferdig med alle tariffavtaler

Samtale med Jan Egil Pedersen fra NNN.

 

Utiviklingen i Telemark og Grenland

Samtale med Terje Tønnesen fra NAV Telemark. 

 

Situasjonen er uendret for Sykehuset i Telemark

Samtale med Terje Aasland og Marianne Skjønstad Nilsen. 

 

EL og IT Forbundet er ute i konflikt

Samtale med Bjørn Fornes og Thorbjørn Holøs. 

 

Konflikt innenfor oljeservice

Samtale med Leif Sande fra Industri Energi.