LOs Ungdomsmagasin 15.okt 2016

I sendingen:

Fredrik Sørlie, leder i AUF i Telemark. 

Felix Volpe, fra Skien AUF.

Sara Åsatun, fra AUF i Telemark.

Oddvar Gran, fra Fellesorganisasjonen i Telemark. 

Irene Bordier Haukedal, distrikssekretær i LO i Telemark. 

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 – Fredrik Sørlie om landsmøtet i AUF. 

02 – Felix Volpe om landsmøtet i AUF. 

03 – Sara Åsatun om demonstrasjon for jenters rett til abort.

04 – Oddvar Gran om fellesorganisasjonens syn på det nye statsbudsjettet. 

05 – Irene Bordier Haukedal med en presentasjon av LO.