Lørdagsmagasin 29.okt 2016

Nytt tema: Er freden i vår tid truet?

Vi tar opp opprustning og motsetningsforholdet mellom Russland og USA. 

Samtale med Ragnar Steinstad. 

 

Økonomisk Rapport

Den økonomiske situasjonen i verden, samtale med banksjef; Per Halvorsen. 

 

Prognosen og situasjonen på arbeidsmarkedet

Samtale med Terje Tønnesen fra NAV. 

 

Lokførerstreiken

Samtale med Rolf Ringdal.