LOs Ungdomsmagasin 29.okt 2016

I sendingen:

Kurt Frantzen.

Ingeborg Kivle og Asle Aase, fra Friomsorgen. 

Ole-Henrik Olsen, utsendt av LOs Ungdomsmagasin. 

Morten Selstad og Felix Volpe, programledere. 

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 – Kurt Frantzen om Framfylkingen. Intervju gjort av Ole-Henrik.

02 – Morten Selstad om LOs Ungdomsutvalg. Intervju av Felix Volpe. 

04 – Morten Selstad om Verdensarvkonferanse. Intervju av Felix Volpe. 

05 – LO Grenland Media intervjuet sist helg Ingeborg Kivle og Asle Aase om kriminalomsorgen. 

06 – Felix leser opp en uttalelse LO Telemarks fylkeskonferanse vedtok 7. oktober: Boikott Israelske varer og tjenester knyttet til okkupasjonen av Palestina.