LOs Ungdomsmagasin 26. november 2016

I sendingen:

Charlotte Jonskås. 

Ina Libak. 

Asle Aase, nestleder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund.

Knut Jeppssen, fra Radio Riks. 

Eirik Michelsen.

Martine Øverland, fra Bamble Kommunestyre. 

Jonas Bugtene, femteplass på stortingslista til Telemark Arbeiderparti. 

Morten Selstad, programleder. 

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 – Vi snakker med Charlotte Jonskås om Fagforbundets Lærlingspatrulje. 

02 – Intervju med Ina Libak om skole og arbeidsliv.

03 – Kåseri; “Bare en tilfeldighet” av Svein Yngve Madssen. 

04 – “Nei til omorganisering av kriminalomsorgen”. Vi hører et intervju Knut Jeppssen har gjort med nestleder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Asle Aase.

05 – Vi snakker med Eirik Michelsen om Handel og Kontors ungdomskonferanse i Februar. 

06 – Vi snakker med Jonas Bugtene og Martine Øverland om nominasjonsmøte.