Lørdagsmagasin 26.nov 2016

Økonomisk Rapport

Den økonomiske situasjonen med Per Halvorsen. 

 

Vestfold skal overvåke bussene

Samtale med bussansvarlig; Nina Risinggård. 

 

Arbeidssituasjonen 

Arbeidssituasjonen i Telemark generelt og Grenland spesielt

Neste fredag kommer statistikken for siste måned. 

Samtale med Terje Tønnesen. 

 

LO-Stat holder sin Gol-konferanse

Samtale med Tone Rønholttangen og Vidar Larsen. 

 

Telemark arbeiderparti med nominasjonsmøte

Samtale med Frank Roy Larsen.