Lørdagsmagasin 10.des 2016

Nytt fra LO Grenland

Samtale med Wenche Jansen Tveitan. 

 

Statsbudsjettet er ikke positivt for sykehuset i Telemark

Samtale med Per Anders Oksum og Robin Kåss. 

 

Ny leder i LO Stat

Samtale med Egil Andre Aas. 

 

Fra tariffrevisjon til statsbudsjett

Samtale med Rolf Jørn Karlsen og Mette Nord

 

Har sendt brev til Helse Sørøst

Samtale med Marianne Skjønstad Nilsen.