Lørdagsmagasin 7.jan 2017

Vekst i Grenland

Samtale med Hanne Gro Haugland. 

 

EL og IT Forbundet

Samtale med Jan Olav Andersen.

 

Jernbaneforbundet

Samtale med Jane Sætre Brekkhus. 

 

Tariffrevisjon, kongress og valg

Samtale med Gerd Kristiansen. 

 

Norsk Tjenestemannslag

Samtale med Jon Leirvåg.