Lørdagsmagasin 4.feb 2017

Årsmøte i Skien AP.

Telemarks største parti; Skien holder årsmøte neste lørdag

Samtale med Roger Hegland. 

 

Trondheimskonferansen

LO i Trondheim arrangerte sin store fagpolitiske konferanse forrige helg

Samtale med John Peder Denstad og Roy Pedersen. 

 

Fellesforbundet

Viktigste saker fra 2016 og i 2017

Samtale med Erik Hørsrud og Rolf Jørn Karlsen.  

 

Årsmøte i Telemark SV

Samtale med Ådne Naper.   

 

Skolenes Landsforbund

Hva husker vi fra 2016?

Samtale med Anne Finborud og Geir Olav Tveit.