Lørdagsmagasin 11.feb 2017

Ny utbygging.

Israel vurdere utbygging av boligområder på palestinsk område

Samtale med Finn Erik Thoresen og Ragnar Steinstad. 

 

SV-konferanse i Buskerud

Samtale med Irene Haukedal. 

 

Økende arbeidsledighet blant ungdom

Samtale med Stein Reegård. 

 

AP til valg med offensivt program

Samtale med Terje Lien Aasland. 

 

Stemningsrapport fra Skien APs årsmøte

Samtale med Frank Roy Larsen.