Lørdagsmagasin 11.mars 2017

Økonomisk Rapport

I studio har vi sjef i Sparebank 1 i Telemark; Per Halvorsen.   

 

 

Faglig politisk demonstrasjon 20. mars

Fagbevegelsen samler seg til en stor faglig politisk demonstrasjon 20. mars. Samtale med leder i LO i Oslo; Roy Pedersen, leder i LO Grenland; Wenche Janson Tveitan og forbundssekretær i Fellesforbundet; Rolf Jørn Karlsen.   

 

Fagbevegelsen samler seg til en stor faglig politisk demonstrasjon 20. mars

Samtale med Lars Johnsen og Jan Olav Andersen.   

 

Bedre næring og jobb i Telemark

To millioner kroner vil gjøre næringslivet i Telemark bedre og arbeidsplassene tryggere

Samtale med LOs distrikssekretær; Irene Bordier Haukedal og NHO-direktør; Nicolai Boye. 

 

Mediemangfoldsutvalget har lagt frem sin innstilling

Samtale med sjefsredaktør i Telemarksavisa; Ove Mellingen.

 

Situasjonen i Palestina

Israel er livredde en økonomisk boikott.

Samtale med styreleder i Norsk Folkehjelp; Finn Erik Thoresen og palestinaambassadør i Fagforbundet; Ragnar Steinstad.