Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. (Video)

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Jonas Bals presenterer sin bok “Hvem skal bygge landet?” “Stockmanns” kaffebar i Skien.

I denne boka trekker han linjene tilbake til sitt første møte med faget på 1990-tallet, og viser hvordan bransjen har gått fra rølp til sosial dumping, og fra sosial dumping til organisert arbeidslivskriminalitet. Fra en situasjon der de organiserte og seriøse satte standarden, til en virkelighet der de kriminelle stadig oftere vinner konkurransen.

 

 

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Intervju med Jonas Bals. Jonas Bals presenterer sin bok “Hvem skal bygge landet?”. 

Stockmann kaffebar i Skien 4 april 17. Intervjet av Frank Roy Larsen

 

 

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Telemark.

Avdelingsleder Arne Hagen i Fellesforbundet satt i komiteen som jobbet fram forslaget til “Skiensmodellen”.

Arne Hagen et bilde av situasjonen i Grenland og Telemark om arbeidslivskriminalitet, mafiatilstander og sosial dumping.

 

 

Norge er blitt bygget på solide håndverkstradisjoner, gode fagutdanninger og en grunnleggende tillit til folks faglighet. Det gjelder tømrerne, betongarbeiderne og murerne som reiser byggene, men også pedagogene, transportarbeiderne, renholderne, helsearbeiderne, industriarbeiderne og de mange andre som hver dag får Norge til å gå rundt. I mange andre land er dette arbeid som utføres av ufaglærte til en dårlig lønn. I Norge har vi valgt en annen vei, med et godt arbeidsliv, kompetanse og anstendige lønninger for alle.

I mange bransjer har sosial dumping, lavlønnskonkurranse og lavere krav til faglighet de siste årene gjort arbeidslivet mer utrygt. En av de bransjene der det har gått raskest og galest, er byggebransjen. Jonas Bals har selv vært vitne til denne utviklingen på nært hold. Først som maler og fagforeningsaktivist, siden som omreisende organisasjonsarbeider og ombud for østeuropeiske arbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening.

I denne boka trekker han linjene tilbake til sitt første møte med faget på 1990- tallet, og viser hvordan bransjen har gått fra rølp til sosial dumping, og fra sosial dumping til organisert arbeidslivskriminalitet. Fra en situasjon der de organiserte og seriøse satte standarden, til en virkelighet der de kriminelle stadig oftere vinner konkurransen.

Bals trekker linjene til land som Storbritannia og USA, der dette har blitt den nye normalsituasjonen i store deler av arbeidslivet. ­­Han peker på politikere som systematisk har manglet viljen og evnen til å møte utfordringene, både i Europa og i Norge. Gjennom samtaler med arbeidere, tillitsvalgte, politifolk, forskere og andre viser han hvordan mistillit, utrygghet og manglende faglighet er blitt en utfordring, og hvordan nye kontroll- og ledelseskulturer hentes inn nettopp fra de landene der arbeidslivet er ødelagt og fagbevegelsen blitt knust.

I det norske samfunnet finnes det fremdeles krefter som er sterke nok til å snu denne utviklingen – dersom vi handler nå.