Lørdagsmagasin 6.mai 2017

Utredning av 6-timers-dagen.

Krav fra fagforbundet om utredning av 6-timers-dagen. 

Samtale med leder i Fagforbundet; Mette Nord og leder i Arbeidsmannsforbundet; Erna Hagensen.

 

LO Stat fikk gjennomslag for en forhandlingsløsning

Samtale med leder i Fagforbundet; Egil Andre Aas. 

 

Ble valgt inn som nestleder i LO Forbundet; Industri Energi

Samtale med Lill Heidi Bakkerud.