Lørdagsmagasin 27. mai 2017

Det foregår radikalisering i norske fengsler

Samtale med nestleder i norsk fengel og friomsorgsforbund; Asle Aase og tillitsvalgt i Skien fengsel; Ingebord Kivle.

 

 

Økonomisk Rapport

Samtale med banskjef i Sparebank 1 i Telemark; Per Halvorsen. 

 

Stor aktivitet i Vekst i Grenland (VIG)

Jobber for å få et nasjonalt senter for miljømedisin til Grenland. 

Samtale med daglig leder; Hanne Gro Haugland. 

 

Møte i IA

Partene i komiteen, NHO, LO og NAV har avholdt møte i IA inkluderende arbeidsliv

Samtale med direktør i NHO; Nicolai Boye og sekretær i LO i Telemark; Irene Haukedal. 

 

Støtter konflikten

LO og Norsk Nærings -og nytelsesmiddelforbund støtter konflikten i norsk bonde og småbrukerlag

Samtale med leder i NNN; Jan Egil Pedersen.